“Të trajnuarit, trajnojnë”

Nisma e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit “Të trajnuarit, trajnojnë” ka vijuar me trajnimin e inspektorëve të Sektorit të Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore në Tiranë, trajnime të përgatitura nga ky sektor pranë Drejtorisë së Përgjithshme në bashkëpunim me Sektorin e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike.

Qëllimi kryesor i këtyre trajnimeve, të cilat hap pas hapi, do të shtrihen në të gjitha qarqet e vendit, është rritja e kapaciteteve tekniko-profesionale të stafit të sektorëve KKMBIB të DRAKU-ve për rifreskimin e bazës ligjore ekzistuese dhe njohjen me aktet ligjore të reja, procedurat e kontrolleve zyrtare, licencimin dhe marrjen e mostrave në fushën e input-eve bujqësore si dhe veprimtarisë prodhuese së duhan cigareve.

#bashkepersigurineushqimore

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme