“Të trajnuarit, trajnojnë”

Nisma e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit “Të trajnuarit, trajnojnë” ka vijuar me trajnimin e inspektorëve të Sektorit së Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore nëpër qarqe, trajnime të përgatitura nga ky sektor pranë Drejtorisë së Përgjithshme në bashkëpunim me Sektorin e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike.

Qëllimi kryesor i trajnimeve, të nisura nga DRAKU Lezhë, është rritja e kapaciteteve tekniko-profesionale të stafit të sektorëve KKMBIB të DRAKU-ve për rifreskimin e bazës ligjore ekzistuese dhe njohjen me aktet ligjore të reja, procedurat e kontrolleve zyrtare, licencimin dhe marrjen e mostrave në fushën e inputeve bujqësore dhe veprimtarisë prodhuese të duhan cigareve.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme