SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

LISTA E KANDIDATËVE TË KUALIFIKUAR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES