Jeta Deda

20 dhjetor 2021

Bledar Skenderi

7 tetor 2020

Robert Lili

2 tetor 2019

Agron Hetoja

6 shkurt 2019

Agim Ismaili

4 tetor 2017

Dritan Sejko

31 gusht 2016

Isuf Shehu

27 janar 2016

Afrim Bakaj

9 tetor 2013

Artan Gjergji

6 nëntor 2012

Genc Juka

23 dhjetor 2009

Lajme

Trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në vijim të monitorimeve dhe inspektimeve në qarkun e Korçës, kanë ushtruar kontrolle në subjekte me aktivitet
Urdhër Nr. 85 datë 17.02.2023 për Miratimin e Rregullores për Kontrollin Zyrtar mbi Përdorimin e substancave Farmakologjikisht Aktive të Autorizuara si Produkte Mjekësore Veterinare