Edmond Rrushi

30 tetor 2023

Jeta Deda

20 dhjetor 2021

Bledar Skenderi

7 tetor 2020

Robert Lili

2 tetor 2019

Agron Hetoja

6 shkurt 2019

Agim Ismaili

4 tetor 2017

Dritan Sejko

31 gusht 2016

Isuf Shehu

27 janar 2016

Afrim Bakaj

9 tetor 2013

Artan Gjergji

6 nëntor 2012

Genc Juka

23 dhjetor 2009

Lajme

“NJOFTIM MBI SHTYRJEN E AFATEVE NË FTESËN PËR OFERTË NR. 382/6 PROT., DATË 07.02.2024 PËR AMBIENTE ME QIRA PËR ZYRAT E DP AKU-SË” Referuar Ftesës
FTESË PËR OFERTË AMBIENTE ME QIRA PËR ZYRAT E  DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT (AKU) Lënda:      Kërkesë për marrje me qira