Jeta Deda

20 dhjetor 2021

Bledar Skenderi

7 tetor 2020

Robert Lili

2 tetor 2019

Agron Hetoja

6 shkurt 2019

Agim Ismaili

4 tetor 2017

Dritan Sejko

31 gusht 2016

Isuf Shehu

27 janar 2016

Afrim Bakaj

9 tetor 2013

Artan Gjergji

6 nëntor 2012

Genc Juka

23 dhjetor 2009

Lajme

Implementohet për herë të parë në laboratorin Fito- Sanitar Durrës, teknika indirekte e serologjisë, teknika: Imunoenzimatike ELISA (Enzyme Linked Imuno Sorbent ASSAY), si teknika