Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Eda Gazheli

Email:      eda.gazheli@aku.gov.al

Adresa:   Rruga “Stavri Themeli”, 1000, Tiranë

Orari:      E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30

                E premte               08:00 – 14:00

Sistemi elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve