Koordinatori për të Drejtën e Informimit :  Eda Gazheli
E-mail: Eda.Gazheli@aku.gov.al
Nr. i gjelbër 0800 7575

Adresa: Rruga “Bardhyl”, Ndërtesa nr. 93, Njësia Administrative Nr.3. Tiranë


Orari:

-E Hënë-E Enjte 08:00-16:30

-E Premte 08:00-14:00