Trajnim mbi aplikimin e e teknikave serologjike për zbulimin e patogjenëve bakteriale dhe virale

Me mbështetjen e projektit SAFIAL dhe nën drejtimin e ekspertëve të CIHEAM Bari, është zhvilluar pranë laboratorit të AKU Durrës, trajnimi mbi aplikimin e teknikave serologjike për zbulimin e patogjenëve të karantinës bakteriale dhe virale.
Në këtë trajnim morën pjesë specialistë të laboratorit të AKU Durrës dhe specialistë të departamentit të shëndetit të bimëve pranë ISUV. U krye aplikimi DAS-TAS-ELISA, qasje të automatizuara dhe manuale për bimët e domates dhe ullirit për të vlerësuar praninë e sëmundjeve bakteriale dhe virale.
Tashmë laboratori fitosanitar Durrës është tërësisht funksional, pas rinovimit së fundmi me mbështetjen e CHIHEAM Bari SAFIAL, financuar nga Agjencia italiane për Bashkëpunimin Zhvillimor (AICS).
Falë këtyre bashkëpunimeve specialistët e laboratorëve të AKU dhe ISUV kanë përmirësuar aftësitë e tyre në zbulimin e patogjenëve të bimëve të paraqitura në programet e certifikimit.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme