25.1.2022 | AKU

25.1.2022 | AKU Tiranë: Inspektorët kanë kryer 31 inspektime në operatorë të ndryshëm biznesi ushqimor: njësi përpunimi peshku dhe përpunimi mishi, stabiliment vezë e lëngshme, njësi tregtimi, etj.. Janë dhënë 9 paralajmërime dhe janë marrë 10 mostra për analizim.
Janë asgjësuar 18.8 tonë produkte ushqimore.
 
25.1.2022 | AKU Gjirokastër:
Inspektorët kanë kryer inspektime dhe monitorime në 23 subjekte, përkatësisht: bazo sezonale, restorante, pastiçeri, furrë buke, etj.. Janë marrë 5 mostra për analizim të parametrave dhe është dhënë 1 paralajmërim për parregullsi në dokumentacion.
 
25.1.2022 | AKU Elbasan:
Inspektorët kanë kryer inspektime në 27 subjekte, përkatësisht: fast food, restorant, piceri, prodhim/ambalazhim vere, etj.. Gjatë inspektimit për shkeljet e konstatuara u morën 3 mostra dhe u bllokuan 940 kg produkt ushqimor deri në daljen e rezultatit të analizave.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme