14.02.2022 | AKU

14.2.2022 | AKU Dibër
Trupa inspektuese ka kryer 13 monitorime dhe 4 inspektime në subjekte si: njësi tregtimi poduktesh ushqimorë, restorante, bar-kafe etj. 1 inspektim është bërë me kërkesë të subjektit i cili do të aplikojë për thirrjen IPARD 2. Gjithashtu është dhënë 1 paralajmërim për rinovim dokumentacioni.

14.2.2022 | AKU Korçë
Trupa inspektuese ka kryer 13 inspektime në subjekte si stabiliment përpunimi mishi, njësi prodhimi/tregtimi ëmbëlsirash, restorante etj. Janë marrë 6 mostra për analiza laboratorike dhe janë dhënë 3 paralajmërime për mangësi të konstatuara.

14.2.2022 | AKU Berat
Trupa inspektuese ka kryer 8 inspektime në subjekte si: tregtim mishi, piceri, restorant, bar-kafe etj. Janë dhënë 3 paralajmërime për mangësi të konstatuara si: rinovimi i analizës së ujit, rinovimi i librezave shëndetësore të 
personelit etj

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme