NJOFTIM PËR KONSUMATORËT

     REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT

NJOFTIM PËR KONSUMATORËT

Tiranë, më 12.01.2022

TËRHEQJE NGA TREGU E PRODUKTEVE TË PASIGURTA

 

AKU njofton konsumatorët se produktet e operatorit të biznesit ushqimor me inicialin “Gj”, pas analizave të vetëkontrollit, u kostatuan me vlerë mbi normën e lejuar të Ngarkesës së Përgjithshme Mikrobike (NPM) enterobakter.


Menjëherë me marrjen e këtij njoftimi nga ISUV, AKU ka reaguar për ndjekjen e rastit dhe marrjen e masave në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi nga Drejtoria Rajonale e AKU-së, sipas gjurmueshmërisë së produktit dhe gjetjeve të kontrolleve zyrtare të kryera.
Subjekti është urdhëruar të tërheqë nga tregu produktet e rezultuara pozitive.


Është kryer bllokimi i linjës së prodhimit të produktit kos dhe salcë kosi, si dhe u vendos bllokimi i sasisë së produktit të gjetur prej të cilit u morën mostra për analizim për treguesit e NPM-së.


AKU pas kryerjes së inspektimit në magazinën e subjektit, ka marrë konform legjislacionit në fuqi masë administrative gjobë dhe masë urgjente të ndërprerjes së kryerjes së veprimtarisë.


Sigurojmë konsumatorët se AKU vijon inspektimin e subjektit edhe në produkte të tjera.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.