6 janar 2022 – AKU Korçë

 

6 janar 2022 | AKU Korçë: sot janë inspektuar 12  operatorë biznesi ushqimor: njësi prodhimi/tregtimi bukë, dyqane ushqimore dhe inspektime për liçensim stabiliment përpunim / ambalazhim mjaltë dhe përpunim mish.
 
Janë marrë 2 masa paralajmërim për mos rinovim dokumentacioni. Si dhe u morën 2 mostra për analiza fiziko kimike.
 
6 janar 2022 |AKU Dibër: 19 inspektime dhe monitorime në njësi tregtimi restorante dhe bar kafe dhe riinspektime për verifikim detyrash të lëna. 
 
6 janar 2022 | AKU Tiranë: 20 inspektime, 1 paralajmërim  dhe 3 mostra të marra. Është marrë 1 gjobë për mos realizim detyrash të lëna në inspektimin më parë.
 
Kujdes se AKU është gjithmonë në gadishmëri
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme