AKU gjatë ditës sot ushtroi 99 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin

 
AKU gjatë ditës sot ushtroi 99 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në: fabrika vaji ulliri, magazina ushqimore, përpunim qumështi, furrë buke, etj.
 
Drejtoritë Rajonale të AKU e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku, mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575), kërkesave për licencim, urdhra dhe plane monitorimi dhe verifikim kushtesh për investime IPARD.
 
Gjatë kontrolleve zyrtare sot janë dhënë 16 masa administrative me paralajmërim dhe 1 gjobë për aktivitet jo në përputhshmëri me kornizën ligjore dhe rregullatore të sigurisë ushqimore.
 
U asgjësuan 1.2 ton produkte ushqimore me kërkesë të vetë subjektit.
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 4 mostra produktesh për analizim të treguesve fiziko-kimikë, mikrobiologjikë.
 
AKU është në shërbim të garantimit të sigurisë ushqimore!
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme