AKU në zbatim të fushëveprimit të tij ka kryer ditën e sotme 134 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU

AKU në zbatim të fushëveprimit të tij ka kryer ditën e sotme 134 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU si: furra buke, pastiçeri, stabiliment përpunim qumështi, baxho, kantinë vaji, thertore mishi të kuq, anije peshkimi, etj.
 
Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku, mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575) dhe verifikim kushtesh për IPARD.
 
Gjatë kontrolleve zyrtare sot janë dhënë 13 masa administrative me paralajmërim dhe 1 gjobë për aktivitet jo në përputhshmëri me kornizën ligjore dhe rregullatore të sigurisë ushqimore. U zhbllokuan 4.5t farë gruri pas rezultatit konform të raport provës dhe u bllokuan 300L raki frutash pas raport provës mbi normë të aciditetit.
 
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 8 mostra për analizim të treguesve fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë.
 
Na kontaktoni për çdo problematikë, pasi AKU është në shërbim të garantimit të sigurisë ushqimore! 
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme