AKU merr pjesë në tryezën e organizuar nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim dhe Albanian Food Industry

AKU merr pjesë në tryezën e organizuar nga Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim dhe Albanian Food Industry.
 
Tematika e kësaj tryeze ishte “Përmirësimi i Sigurisë Ushqimore në Shqipëri përmes kuadrit ligjor, dialogut dhe advokimit”.
 
Në këtë takim palët e interesit diskutuan aspekte të ndryshme dhe faktorë që ndikojnë në sigurinë ushqimore, siç është proçesi i therjes së kafshëve, gjurmimi i produktit, vendosja e etiketës tek produkti final, lëvizja e kafshëve, etj.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.