EFSA jep një këshillë të re për fosfatet

Doza e vlerësuar totale që merret nga ushqimi e fosfateve mund të kalojë nivelin e sigurtë të caktuar nga EFSA pas një rivlerësimi për sigurinë e tyre. Shkencëtaret e EFSA rekomandojnë gjithashtu përdorimin e niveleve maksimale të lejuara për të reduktuar përmbajtjen e fosfateve kur përdoren si aditivë në suplementet ushqimore pasi ata që i marrin rregullisht mund të jenë në rrezik.

Fosfatet janë lëndë ushqyese thelbësore (një formë e fosforit), të cilat janë të pranishme natyrshëm në trupin e njeriut dhe janë një pjesë thelbësore e dietës sonë. Një grup i substancave të referuara zakonisht si “fosfate” janë të autorizuar si aditivë të ushqimit në Bashkimin Evropian. Ato shtohen në një gamë të gjerë ushqimesh për funksione “teknologjike” (p.sh. si emulgues, antioksidantë). Disa prej tyre mund të përdoren në ushqime për foshnje dhe fëmijë të vegjël.

Doza e parë e sigurt e ‘kombinuar’ për fosfatet

Dr. Ursula Gundert-Remy, kreu i grupit të punës për fosfatet ka thënë: “Paneli ka rivlerësuar sigurinë e fosfateve dhe ka nxjerrë, për herë të parë, një dozë ditore të pranueshme të grupit [ADI] prej 40 miligram për kilogram të peshës trupore [mg / kg pesha] në ditë. “Meqenëse fosfatet janë gjithashtu lëndë ushqyese dhe thelbësore për dietat tona, në qasjen tonë ne përcaktuam një ADI e cila konsideron marrjen e mundshme të fosforit nga burime të ndryshme, duke përfshirë burimet natyrore dhe aditivët e ushqimit.”
ADI korrespondon me marrjen e 2.8 gram fosfor në ditë për një të rritur mesatarisht me peshë 70 kg.
Dr. Maged Younes, Kryetar i Panelit te eksperteve të EFSA-së mbi aditivët dhe aromat e ushqimit tha se ADI nuk zbatohet për njerëzit me ulje mesatare deri të rëndë të funksionit të veshkave, i cili konsiderohet si një grup i ndjeshëm i popullsisë. Ky përfundim bazohet në efektin e njohur të dozës së lartë të fosfatit në veshka.

Vlerësimi i ekspozimit dietik

Ekspozimi dietik është llogaritur nga sasia totale e fosforit nga të gjitha burimet dietike dhe nuk kufizohet në nivelet e aditivëve te ushqimit të raportuar nga prodhuesit. Ekspertët vlerësuan se aditivët e ushqimit në mënyrë indikative kontribuojnë nga 6 deri në 30% të dozës totale mesatare të fosforit.
Dr. Younes shtoi: “Ne vlerësuam se ekspozimi dietik ndaj fosfateve mund të tejkalojë ADI-në e re për foshnjat, të vegjlit dhe fëmijët me konsum mesatar të fosfateve në dietën e tyre. Ky është gjithashtu rasti për adoleshentët, dieta e të cilëve është e pasur me fosfate. ”
“Të dhënat që kishim nuk krijuan shqetësime për sigurinë në foshnjat nën 16 javë të moshës që konsumojnë qumësht formule dhe ushqim për qëllime mjekësore që përmbajnë fosfate.”
Nivelet ekzistuese maksimale të lejuara të këtyre aditivëve në ushqim variojnë nga 500 në 20,000 miligramë për kilogram (mg / kg) ushqim në varësi të llojit të ushqimit.

Fosfatet në suplementet ushqimore

Aktualisht fosfatet si aditivë në shtesat ushqimore mund të përdoren në kuantike satis (d.m.th. aq sa nevojitet teknologjikisht). Ekspertët e EFSA zbuluan se për ata mbi moshën 3 vjeç që marrin shtesa të tilla rregullisht, ekspozimi i vlerësuar dietik mund të tejkalojë ADI në nivele të lidhura me rreziqe për funksionimin e veshkave.
Dr. Younes tha: “Bazuar në vlerësimin e ekspozimit, paneli rekomandon futjen e niveleve maksimale të lejuara numerike të fosfateve të përdorura si aditivë në shtesat ushqimore në vend të kuantike satis “.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme