Përmbledhja e veprimtarisë javore të AKU (07 -13 Shkurt).

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në kuadër të përmbushjes së misionit të tij, gjatë kësaj jave ka kryer veprimtaritë e përmbledhura si më poshtë :

Janë realizuar 1982 kontrolle zyrtare në total në stabilimentet e Operatorëve të Biznesit Ushqimor dhe në Pikat e Inspektimit Kufitar,

Ndër të cilat në terren janë: 517 inspektime të programuara sipas Planit Vjetor dhe 82 inspektime të paprogramuara si dhe janë marrë në total 142 mostra zyrtare duke realizuar analiza laboratorike për 227 tregues analitik, nga të cilat 2 kanë rezultuar jo konform,

Në Pikat e Inspektimit Kufitar janë kontrolluar 1383 ngarkesa, duke marrë 52 mostra për analiza laboratorike të cilat kanë rezultuar konform,

Janë vendosur 156 masa administrative “Paralajmërim”, 7 masa administrative “Gjobë” me vlerë 360,000 lekë,

Janë ndjekur me prioritet procedurat e inspektimit të OBU-ve në kuadër të licencimit (19 inspektime total) ku evidentohen restorante, markete, supermarkete etj,

Janë adresuar 15 kërkesa për notifikimin e 213 etiketave, pas shqyrtimin për përputhshmëri me kërkesat ligjore janë miratuar 107 etiketa, ndërsa 106 etiketa janë kthyer për korrigjim dhe saktësim,

Gjatë kësaj jave, përmes kanaleve të saj të komunikimit me publikun (nëpërmjet email-it, numrit jeshil dhe rrjeteve sociale), AKU ka marrë 13 raste denoncimi nga qytetarët.

#BashkëPërSigurinëUshqimore

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme