Në Patos për sigurinë ushqimore

Kanë vijuar takimet e Drejtorit të Përgjithshëm të AKU-së Z. Edmond  Rrushi, mbi Platformën e Sigurisë Ushqimore, duke u ndalur këtë herë në Patos, me Kryetarin e Bashkisë Z. Fation Duro.

 Gjatë takimit u vendos më së shumti theksi tek situata e tregjeve në Patos, sigurimi i  kushteve optimale në të tilla tregje për të plotësuar kushtet higjieno -sanitare dhe tekniko-teknologjike.

Shitjet ambulante, sidomos të produkteve me origjinë shtazore mbeten problematikë kryesore, të cilat kërkojnë zgjidhje të menjëhershme dhe bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional për të shmangur rreziqet që sjellin në shëndetin e konsumatorit.

#bashkëpërsigurinëushqimore

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.