Trajnim “Menaxhimi i cilësisë dhe komunikimit strategjik”

“Menaxhimi i cilësisë dhe komunikimit strategjik” ishte moduli i dytë i trajnimeve, zhvilluar pranë qendrës Protik në Tiranë, nga INNVEST (veprimtari këshilluese në fushën e inovacionit) me përfaqësues nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Objektiv në këtë modul ishte gjenerimi i avantazheve konkurruese, me aftësi të mira komunikimi për të kuptuar dhe ndihmuar konsumatorin. Gjatë trajnimit u diskutuan në interaktivitet sigurimi dhe ndjekja e duhur e kërkesave për informacion, në mënyrë që të trajtohen në kohë, I unifikuar dhe i bazuar në shkencë për të arritur sa më shumë besimin tek publiku. Mënyra e vendosjes së mesazheve tê duhura, duke kapërcyer barrierat e zakonshme, në mënyrë që të ndërmerren veprime pasuese në kohë.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme