AKU ditën e sotme ushtroi 159 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU

AKU ditën e sotme ushtroi 159 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU si: furra buke, ambalazhim çajra, ambalazhim produkte të ndryshme ushqimore, stabiliment përpunim mishi, kopshte dhe çerdhe, restorante, etj.
 
Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku, mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575), kërkesave për liçensim.
 
Gjatë kontrolleve zyrtare sot janë dhënë 28 masa administrative me paralajmërim dhe 2 gjoba për aktivitet jo në përputhshmëri me kornizën ligjore dhe rregullatore të sigurisë ushqimore. Gjithashtu janë asgjësuar 3.049 t produkte ushqimore.
 
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 28 mostra për analizim të treguesve fiziko-kimikë, mikrobiologjikë dhe fuqi mbirëse në fara.
 
AKU është në shërbim të garantimit të sigurisë ushqimore! 
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme