AKU në zbatim të fushëveprimit të tij ka kryer ditën e sotme 133 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU

 

AKU në zbatim të fushëveprimit të tij ka kryer ditën e sotme 133 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU si: furra buke, magazina fruta perime, stabiliment përpunim qumështi, baxho, kantinë vaji, thertore, etj.
 
Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku, mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575).
 
Gjatë kontrolleve zyrtare sot janë dhënë 11 masa administrative me paralajmërim për aktivitet jo në përputhshmëri me kornizën ligjore dhe rregullatore të sigurisë ushqimore dhe 1 gjobë për mungesë etiketimi në gjuhën shqipe.
 
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 62 mostra për produkte të ndryshme si fruta perime dhe qumësht lëndë e parë.
 
Na kontaktoni për çdo problematikë, pasi AKU është në shërbim të garantimit të sigurisë ushqimore! 
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.