NJOFTIM PËR OPERATORËT E BIZNESIT USHQIMOR

 

Në vijim të njoftimit zyrtar të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore në Komisionin Evropian: “Exceedance of levels of ethylene oxide above the EU MRL detected in commodities from third countries”, në lidhje me tejkalimin e niveleve të oksidit të etilenit mbi nivelin maksimal të mbetjeve (MRL) të Bashkimit Evropian, të zbuluar në mallrat ushqimore dhe përbërësit e importuar nga vendet e treta, AKU njofton Operatorët e Biznesit Ushqimor se ushqimet e destinuara për eksport si dhe për prodhimet vendase që nivelet maksimale të mbetjeve (MRLs) për mbetjet e oksidit të etilenit janë vendosur në kufirin e lejuar (LOQ) të metodës analitike për produktet, duke pasqyruar nivelin zero teknik.

Çdo tejkalim i këtij niveli në një produkt për konsum njerëzor konsiderohet se paraqet rrezik për shëndetin e njeriut.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme