DITA BOTËRORE E SIGURISË USHQIMORE 2021

SIGURIA USHQIMORE, ÇËSHTJE E TË GJITHËVE

Siguria e ushqimit shpëton jetë. Ajo nuk është vetëm një komponent thelbësor për sigurinë ushqimore, por gjithashtu luan një rol jetësor në zvogëlimin e sëmundjeve që vijnë nga ushqimi. Çdo vit, 600 milion njerëz sëmuren si rezultat i rreth 200 llojeve të ndryshme të sëmundjeve që vijnë nga ushqimi. Barra e një sëmundjeje të tillë bie më së shumti mbi të varfrit dhe mbi të rinjtë. Për më tepër, sëmundjet që vijnë nga ushqimi janë përgjegjëse për 420 000 vdekje të parandalueshme çdo vit.

Dita Botërore e Sigurisë Ushqimore është një mënyrë e rëndësishme për:

  • Te ndërgjegjësuar njerëzit për çështjet e sigurisë ushqimore;
  • te demonstruar se si të parandalojmë sëmundjen përmes sigurisë ushqimore;
  • te diskutuar qasje bashkëpunuese për përmirësimin e sigurisë ushqimore në të gjithë sektorët;
  • te promovuar e zgjidhjeve dhe mënyrave për të qenë më të sigurt në ushqim

Tema për këtë vit është: “Ushqim i sigurt tani, për një shëndet të mirë nesër”

Konsumi dhe prodhimi i ushqimit të sigurt kanë përfitime të menjëhershme dhe afatgjata për njerëzit, planetin dhe ekonominë. Disponueshmëria e ushqimit të sigurt dhe të shëndetshëm për të gjithë mund të mbështetet në të ardhmen duke përqafuar inovacione dixhitale, duke avancuar zgjidhje shkencore si dhe duke respektuar njohuritë tradicionale që i kanë rezistuar kohës.

Sistemet tona ushqimore duhet të prodhojnë ushqim të mjaftueshëm të sigurt për të gjithë. Njohja e lidhjeve sistematike midis shëndetit të njerëzve, kafshëve, bimëve, mjedisit dhe ekonomisë do të na ndihmojë të plotësojmë nevojat e së ardhmes. Veprimet lokale të bazuara në zgjidhje të barabarta, shpesh të reja, dhe bashkëpunim të forcuar multi-sektorial janë thelbësore për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG).

Siguria e ushqimit në kohën e COVID-19

Ndërsa COVID-19 nuk është transmetuar nga ushqimi, pandemia ka mprehur fokusin në çështjet që lidhen me sigurinë ushqimore, të tilla si higjiena, rezistenca antimikrobike, sëmundjet zoonotike, ndryshimi i klimës, mashtrimi i ushqimit dhe përfitimet e mundshme të dixhitalizimit të sistemeve ushqimore. Ai gjithashtu ka identifikuar dobësi ose dobësi në prodhimin dhe ushqimin e sistemeve të kontrollit. Për të ardhmen e afërt, minimizimi i ndërprerjeve në zinxhirët e furnizimit me ushqim mbetet një nga përparësitë më të larta të të gjitha qeverive, pasi konsumatorët duhet të kenë qasje të besueshme në ushqim.
Një qasje e bazuar në rrezik për sigurinë e ushqimit dhe për të përmbushur kërkesat e sigurisë së ushqimit mund të ndihmojë në mbajtjen e furnizimeve globale të ushqimit dhe të mundësojë qasjen e konsumatorit në ushqim. Përpjekjet e bashkërenduara për sigurinë e ushqimit do të ndihmojnë vendet të zbusin ndikimet socio-ekonomike të pandemisë dhe të rrisin qëndrueshmërinë e tyre për një kohë të gjatë duke lehtësuar dhe përshpejtuar tregtinë e ushqimit dhe bujqësisë, duke ndihmuar në parandalimin e pandemisë tjetër zoonotike dhe transformimin e sistemeve ushqimore.

Mesazhet që përçohen janë:

1 – Sigurohu që është i sigurtë – Qeveria siguron ushqim të sigurtë dhe të ushqyeshëm për të gjithë;

2 – Rriteni të sigurtë – Bujqësia dhe prodhuesit ushqimorë është e nevojshme të adoptojnë praktika të mira;

3 – Mbajeni të sigurtë – Operatorët e biznesit duhet të sigurohen që ushqimi është i sigurtë;

4 – Hani të sigurtë – Të gjithë konsumatorët kanë të drejtën e ushqimit të sigurtë dhe të shëndetshëm;

5 – Bashkohuni për sigurinë – Siguria ushqimore është një përgjegjësi e përbashkët.

 

 

 

 

 

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme