KËSHILLAT SHKENCORE TË EFSA PËR TË INFORMUAR MBI HARMONIZIMIN E ETIKETIMIT TË PAKETIMIT DHE KUFIZIMIN E DEKLARATAVE SHËNDETËSORE MBI USHQIMET

Shkencëtarët tanë të ushqimit do të ofrojnë këshilla shkencore për të mbështetur zhvillimin e një sistemi të ardhshëm në të gjithë BE-në për etiketimin e ushqimit para paketimit. Ai gjithashtu do të informojë vendosjen e kushteve për përdorimin e deklaratave shëndetësore ushqyese dhe mbi ushqimet.

Sipas planit të veprimit për Strategjinë e BE-së nga ferma ne tavoline, Komisioni Evropian synon të paraqesë, deri në fund të vitit 2022, një propozim për etiketimin e harmonizuar të detyrueshëm të ushqimit para paketimit dhe për vendosjen e profileve të lëndëve ushqyese për të kufizuar promovimin e një ushqimi me nivel të lartë, për shembull, kripë, sheqerna dhe / ose yndyrë.

Komisioni Evropian i ka kërkuar EFSA-së të ofrojë këshilla shkencore për:

  • Lëndë ushqyese me rëndësi për shëndetit publik për popullatën evropiane, përfshirë përbërësit jo-ushqyes të ushqimit (p.sh. energjia, fibrat dietike);
  • Grupet ushqimore të cilat kanë role të rëndësishme në dietat e popullatës dhe nëngrupeve evropiane;
  • Kriteret për të udhëhequr zgjedhjen e lëndëve ushqyese dhe përbërësve të tjerë jo-ushqyes të ushqimit për profilizimin e lëndëve ushqyese.

Kërkesa për EFSA nuk përfshin zhvillimin e një modeli të profilizimit të lëndëve ushqyese ose këshillimin për modelet aktuale të profilizimit tashmë në përdorim për qëllime të ndryshme.

Ekspertët do të vlerësojnë informacionin e fundit shkencor, duke përfshirë burime të tilla si:

  • Punime të publikuara mbi rekomandimet dietike për dieta të shëndetshme bazuar në prova nga studime mbi njerëz;
  • Punimet e vetë EFSA për vlerat e referencës për dietën dhe profilet ushqyese;
  • Udhëzime kombëtare dietike me bazë ushqimin në vendet evropiane;
  • Një përmbledhje gjithëpërfshirëse e skemave të etiketimit para paketimit të ofruara nga Komisioni Evropian.

EFSA do të japë mendimin e shkencor deri në Mars 2022. Por do të këshillohet publikisht për draftin deri në fund të 2021.

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme