Kimikatet në ushqim

Kimikatet janë ‘blloqe ndërtimi’ thelbësore për çdo gjë në botë. E gjithë lënda e gjallë, përfshirë njerëzit, kafshët dhe bimët, përbëhet nga kimikate. I gjithë ushqimi përbëhet nga substanca kimike. Kimikatet në ushqim janë kryesisht të padëmshme dhe shpesh të dëshirueshme – për shembull, lëndë ushqyese të tilla si karbohidratet, proteina, yndyra dhe fibra janë të përbëra nga përbërje kimike. Shumë prej tyre ndodhin natyrshëm dhe kontribuojnë në një dietë të rrumbullakosur dhe në përvojën tonë të ngrënies.

Megjithatë, kimikatet mund të kenë një larmi të vetive toksikologjike, disa prej të cilave mund të shkaktojnë efekte te njerëzit dhe kafshët. Zakonisht, këto nuk janë të dëmshme nëse nuk jemi të ekspozuar ndaj tyre për një kohë të gjatë dhe në nivele të larta. Shkencëtarët ndihmojnë për t’u mbrojtur nga këto efekte të dëmshme duke vendosur nivele sigurie. Kjo këshillë shkencore informon vendimmarrësit të cilët rregullojnë përdorimin e kimikateve në ushqim ose kërkojnë të kufizojnë praninë e tyre në zinxhirin ushqimor.

Substancat kimike mund të luajnë një rol të rëndësishëm në prodhimin dhe ruajtjen e ushqimit. Aditivët e ushqimit, për shembull, mund të zgjasin afatin e ruajtjes së ushqimeve; të tjerët, të tilla si ngjyrat, mund ta bëjnë ushqimin më tërheqës. Aromat përdoren për ta bërë ushqimin më të shijshëm.

Shtesat ushqimore, ose mund të gjenden ndonjëherë në ushqim si rezultat i procesit të prodhimit si nxehja / ftohja ose trajtimi dekontaminimit përdoren si burime ushqyese.

Materialet e paketimit te ushqimeve dhe enët si shishe, gota dhe pjata, të përdorur për të përmirësuar trajtimin ushqimor dhe transportin, mund të përmbajnë substancë kimike si plastika, elemente të cilët mund të migrojnë në ushqim. Kimikate të tjera mund të përdoren për të luftuar sëmundje në kafshët e fermës dhe të lashtat.

Disa bimë dhe kërpudha prodhojnë natyrshëm toksina që mund të kontaminojnë të korrat dhe të jenë shqetësuese për shëndetin e njerëzve dhe kafshëve. Njerëzit gjithashtu mund të ekspozohen si ndaj përbërjeve kimike që ndodhin natyrshëm, ashtu edhe atyre të bëra nga njeriu, të pranishme në nivele të ndryshme në mjedis, p.sh. në tokë, ujë dhe atmosferë. Shembujt përfshijnë kontaminues industriale si dioksinat dhe PCB-të. Një larmi metalesh mund të jenë të pranishme natyrshëm në mjedis ose si rezultat i aktivitetit njerëzor.

Disa kimikate i shtohen ushqimit për një sërë arsyesh teknike, duke përfshirë nxitjen e shijes së tyre, rritjen e jetëgjatësisë ose të jenë me ushqyes.

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme