Njoftim mbi hyrjen në fuqi të VKM-së së re të etiketimit të ushqimit për kafshë

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (AKU), në zbatim të kërkesave të legjislacionit informon se më datë 27 Maj 2020 është botuar në Fletoren Zyrtare Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 406, datë 20.5.2020 Për miratimin e rregullave “Për etiketimin e ushqimit për kafshë, që përdoren për ushqim, përfshirë dhe ato që kanë në përbërje ose përmbajnë organizma të modifikuar gjenetikisht”, i  cili hyn në fuqi 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Vendimin e gjeni në kategorinë Legjislacioni (VKM) në faqen web aku.gov.al

 

https://aku.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/Vendim-i-Keshillit-te-Ministrave-Nr.406-date-20.5.2020-Per-miratimin-e-rregullave-Per-etiketimin-e-ushqimit-per-kafshe-qe-perdoren-per-ushqim-perfshire-edhe-ato-qe-kane-ne-perberje-ose-permbajne-OMGJ-edit.pdf

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme