EFSA/ Rritja e të dhënave për rreziqet kimike dhe modelimi

 

EFSA ka përditësuar databazën e saj të OpenFoodTox e cila tani përfshin të dhëna për toksicitetin në pothuajse 5000 kimikate të nxjerra nga mbi 2,000 vlerësime shkencore të kryera nga EFSA që nga 2002.

OpenFoodTox u lançua në vitin 2017 për të siguruar një pikë të vetme të qasjes për të dhëna përmbledhëse të substancave të vlerësuara nga EFSA që më parë kishin qenë të disponueshme vetëm veçmas në mijëra botime shkencore. Ai përshkruan për secilën substancë zonat e ushqimit / ushqimit per kafshe, të tilla si aditivët, pesticidet, ndotësit dhe popullatat e prekura, siç janë njerëzit, kafshët e fermës dhe kafshët e egra.

Përditësimi i fundit shton mbi 150 substanca, disa prej tyre të përfshira për zona të shumta ushqimi / ushqimi per kafshe dhe popullata, nga 200 vlerësime shkencore shtesë.

Alternativa për testimin e kafshëve

OpenFoodTox po u mundëson shkencëtarëve të zhvillojnë mjete të reja ‘në silicë’ siç janë modelet kompjuterike për të parashikuar toksicitetin e substancave në ushqim dhe ushqim per kafshe, p.sh. toksiciteti te minjtë për vlerësimin e riskut njerëzor dhe te bletët, peshqit dhe krimbat e tokës për vlerësimin e riskut mjedisor.

Mjete të tilla mund të ndihmojnë për të ofruar alternativa për studimet tradicionale të toksicitetit duke përdorur kafshët. EFSA mbështet metodat e vlerësimit të riskut që janë në përputhje me (zëvendësimi, zvogëlimi dhe përsosja), që minimizojnë përdorimin e kafshëve në eksperimente dhe promovojnë përdorimin e të dhënave nga qasjet alternative, kur është e mundur.

Planet e ardhshme për një ‘OpenFoodTox 2.0’ përfshijnë pasurimin e modelit të të dhënave për të përfshirë më shumë veti kimike siç janë metabolizmi, bioakumulimi dhe të dhënat e ekspozimit dhe lidhja e bazës së të dhënave me modelet kompjuterike të përdorura për të parashikuar toksokinetikën dhe toksicitetin. Shembujt e fundit përfshijnë modele për njerëzit, kafshët e fermave (pulë; derra; bagëti, dele në dy pjesë) dhe kafshët e egra (bletët, peshqit).

Të dhënat e rreziqeve kimike

Kur vlerësojnë sigurinë e kimikateve, shkencëtarët përcaktojnë nëse dhe si mund të jenë të rrezikshëm për njerëzit, kafshët dhe / ose mjedisin. Ata kërkojnë të identifikojnë efektet kritike shëndetësore për këto popullata, sasinë e substancës që ka të ngjarë të shkaktojë efektet, dhe më pas ku të jetë e mundur të vendosin një nivel të sigurt.

Që nga krijimi i saj në 2002, EFSA ka prodhuar vlerësime të riskut për më shumë se 4,950 substanca në mbi 2,000 mendime shkencore, deklarata dhe përfundime përmes punës së shkencëtarëve të saj. Për substancat individuale, një përmbledhje e shëndetit të njeriut dhe – në varësi të legjislacionit përkatës dhe përdorimeve të synuara – vlerësimet e shëndetit të kafshëve dhe rreziqeve ekologjike janë mbledhur dhe strukturuar në bazën e të dhënave të rreziqeve kimike të EFSA: OpenFoodTox.

OpenFoodTox siguron të dhëna me burim të hapur për karakterizimin e substancave, lidhjet për rezultatet e lidhura me EFSA-në, legjislacionin Evropian dhe një përmbledhje të pikave kritike toksikologjike dhe vlerave të referencës.

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.