Prononcim i EFSA dhe WHO mbi mundësinë e kontaminimit nga produktet ushqimore me COVID-19 Nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri mund të transmetohet nga ushqimi.

 

🔴 Auroritetet Evropiane të Sigurisë Ushqimore (EFSA) janë prononcuar në lidhje me mundësinë e kontaminimit nga produktet ushqimore me COVID-19, si në vijim:
 • Nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri mund të transmetohet nga ushqimi. Autoriteti Evropian për Sigurinë e Ushqimit (EFSA) përsërit këtë përmes fjalëve të drejtoreshës së saj shkencore Marta Hugas, i cili shprehet se “përvojat me shpërthime të mëparshme të epidemive që i atribuohen koronaviruseve, siç janë ato të SARS dhe MERS, tregojnë se transmetimi përmes konsumit të ushqimit nuk vërtetohet. Aktualisht nuk ka asnjë provë që Coronavirusi është i ndryshëm nga viruset e tjerë për sa i përket transmetimit përmes konsumit të ushqimit”.
 • Edhe sipas ECDC, Qendrës Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, është e pamundur që ushqimi të jetë një burim i transmetimit të virusit. Në fakt, edhe nëse në origjinën e epidemisë në Kinë ka pasur një kalim të koronavirusit të ri nga kafshët tek njerëzit, tani patogjeni po përhapet nga një person në tjetrin, kryesisht përmes teshtitjes dhe kollitjes.
 • Po kështu edhe Instituti Federal Gjerman për Vlerësimin e Riskut (BfR) ka të njëjtin mendim: “Aktualisht nuk ka raste të provuara të infektimit nga ky lloj i ri i koronavirusit përmes rrugëve të tjera të infeksionit, siç është konsumimi i ushqimit të kontaminuar”.

🔴 Organizata Botërore e Shëndetit (WHO) gjithashtu, pretendon se aktualisht nuk ka prova të transmetimit të koronavirusit përmes ushqimit. Sidoqoftë, pasi njohuritë tona për virusin e ri janë akoma të kufizuara, OBSH ka publikuar një numër rekomandimesh paraprake për përgatitjen dhe konsumimin e ushqimit, siç është:

 • mbajtja e distancës të paktën 1 metër nga njëri-tjetri gjatë blerjes së produkteve ushqimore,
 • larja e duarve gjithmonë para gatimit dhe pasi prek ushqimin e papërpunuar,
 • shmangien e konsumit të produkteve ushqimore me origjinë shtazore të papjekur ose pak të pjekur,
 • larjen e frutave dhe perimeve,
 • respektimin e rregullave normale të higjienës për të shmangur kontaminimin e kryqëzuar.

🔴 Për sa më sipër, AKU si pjesë e Task Forcës, për zbatimin me rigorozitet në marrjen e masave për të luftuar COVID-19 ka vëne në zbatim Listën e Verifikimi për OBU-të përmes masave të marra kundër përhapjes së COVID-19, e cila ka në përmbajtje elementët e poshtëcituar:

 • Përdorimi i masave mbrojtëse dhe dorezave, ruajtja e largësisë gjatë shërbimit ndaj konsumaorëve si dhe respektimi në mënyrë rigoroze i futjes së konsumatorëve në subjekt jo më shumë se një individ,
 • Hartimi dhe afishimi i masave mbrojtëse i një plani masash që duhet të ndiqen nga stafet brenda ambienteve të punës,
 • Prania e dezinfektantevë në ambientet ku shërbehet produkti ushqimor,
 • Mirëmbajtja, pastrimi dhe dezinfektimi, kontaminimi nga ajri dhe kushtet e përshtatshme të punës,
 • Eleminimi i prerjes së bukës dhe largimi nga ambientet e shërbimit të makinës prerëse të bukës për subjektet që tregtojnë bukë dhe prodhime brumi,
 • Tregtimi i produkteve të sigurta brenda afatit të përdorimit për konsumatorin, 
 • Etiketimi i rregullt i produkteve ushqimore,
 • Respektimi i kushteve së ruajtjes së produkteve ushqimore.

 

❗️ FRIKË ASPAK, KUJDES PO

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme