Përmbledhja e veprimtarisë javore të AKU (21 -27 Shkurt)

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në kuadër të përmbushjes së misionit të tij, gjatë kësaj jave ka kryer veprimtaritë e përmbledhura si më poshtë:

  •  Janë realizuar 1932 kontrolle zyrtare në total në stabilimentet e Operatorëve të Biznesit Ushqimor dhe në Pikat e Inspektimit Kufitar,
  •  Ndër të cilat në terren janë: 406 inspektime të programuara sipas Planit Vjetor dhe 111 inspektime të paprogramuara si dhe janë marrë në total 156 mostra zyrtare duke realizuar analiza laboratorike për 294 tregues analitik, nga të cilat 1 ka rezultuar jo konform,
  • Në Pikat e Inspektimit Kufitar janë kontrolluar 1415 ngarkesa, duke marrë 70 mostra për analiza laboratorike të cilat kanë rezultuar konform,
  • Janë vendosur i) 94 masa administrative “Paralajmërim”, ii) 9 masa administrative “Gjobë” me vlerë 1,380,000 lekë,iii) bllokim produkti për 21.611 ton produkte ushqimore, iv) janë asgjesuar 14.635 ton produkte si dhe v) janë kthyer në vendin e origjinës 1.135 ton produkte ushqimore të konstatuara të pasigurta për konsum human
  • Janë ndjekur me prioritet procedurat e inspektimit të OBU-ve në kuadër të licencimit (25 inspektime total) ku evidentohen restorante, markete, supermarkete etj,
  • Janë adresuar 18 kërkesa për notifikimin e 106 etiketave, pas shqyrtimin për përputhshmëri me kërkesat ligjore janë miratuar 84 etiketa, ndërsa 22 etiketa janë kthyer për korrigjim dhe saktësim,

Gjatë kësaj jave, përmes kanaleve të saj të komunikimit me publikun (nëpërmjet email-it, numrit jeshil dhe rrjeteve sociale), AKU ka marrë 5 raste denoncimi nga qytetarët.

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme