Përmbledhja e veprimtarisë javore të AKU (01-07 Nëntor)

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në kuadër të përmbushjes së misionit të tij, gjatë kësaj jave ka kryer veprimtaritë e përmbledhura si më poshtë :

 

  •  Janë realizuar 1781 kontrolle zyrtare në total në stabilimentet e Operatorëve të Biznesit Ushqimor dhe në Pikat e Inspektimit Kufitar;

 

  •  Ndër të cilat në terren janë: 497 inspektime të programuara sipas Planit Vjetor dhe 148 inspektime të paprogramuara si dhe janë marrë në total 121 mostra zyrtare duke realizuar analiza laboratorike për 265 tregues analitik, nga të cilat 4 kanë rezultuar jokonform;

 

  • Në Pikat e Inspektimit Kufitar janë kontrolluar 1136 ngarkesa, duke marrë 49 mostra për analiza laboratorike të cilat kanë rezultuar konform;

 

  • Janë vendosur: i) 168 masa administrative “Paralajmërim”; ii) 14 masa administrative “Gjobë” me vlerë 970,000 lekë; iii) masë administrative “bllokim produkti” për 0.94 ton (pije alkoolike, pije joalkoolike, mish dhe nënprodukte mishi si dhe produkte të ndryshme ushqimore etj); iv) masë administrative “asgjesim produkti” për 21.34 ton (pije freskuese, mish dhe nënprodukte mishi si dhe produkte të ndryshme ushqimore me afat të kaluar përdorimi etj);

 

  • Janë adresuar 5 kërkesa për notifikimin e 23 etiketave, pas shqyrtimin për përputhshmëri me kërkesat ligjore janë miratuar 19 etiketa, ndërsa 4 etiketa janë kthyer për korigjim dhe saktësim;

Gjatë kësaj jave, përmes kanaleve të saj të komunikimit me publikun (nëpërmjet email-it, numrit jeshil dhe rrjeteve sociale), AKU ka marrë 6 raste denoncimi nga qytetarët.

 

#BashkëPërSigurinëUshqimore

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme