Përmbledhja e veprimtarisë javore Drejtoria Rajonale e AKU Shkodër (14-20 tetor)

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vijon për çdo ditë 🗓kontrollet rigoroze në të gjithë zinxhirin ushqimor në kuadër të vijimit të garantimit të sigurisë ushqimore, shmangien e praktikave të mashtrimit ushqimor të cilat tentojnë të cënojnë shëndetin dhe interesin e konsumatorëve dhe vënien e shkelësve përpara përgjegjësisë ligjore.

Gjatë javës së shkuar (14-20 tetor 2019) Drejtoria Rajonale e AKU Shkodër ka kryer një sërë kontrollesh zyrtare të cilat përmblidhen si mëposhtë:

  • Janë kryer 26 kontrolle zyrtare në terren dhe në Pikat e Inspektimit Kufitar tek Operatorët e Biznesit Ushqimor (me origjinë shtazore, joshtazore dhe produktet e mbrojtjes së bimëve);

 

  • Janë marrë 32 mostra për kryerjen e analizave laboratorike, nga të cilat 29 mostra  janë nga sektorët e inspektimit në terren  dhe 3 mostra janë  nga sektorët e inspektimit në PIK H. Hotit;

 

  • Janë vendosur 5 masa administrative “Paralajmërim” dhe korrigjimi I mangësive të konstatuara gjatë kontrolleve të kryera;

 

  • Janë vendosur 2 masa administrative “Gjobë” me vlerë 110,000 lekë;

 

  • Masat administrative i referohen shkeljeve ligjore që lidhen me: Mungesën e sistemit të gjurmueshmërisë, mosrealizimin e detyrave të lënë nga inspektimet paraardhëse, mungesën e analizave të ujit, mungesën e librezave shëndetësore të punonjësve etj;

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit do të vijojë pandërprerë kontrollet rigoroze në të gjithë vendin me qëllim mbrojtjen e shëndëtit të konsumatorevë dhe mbajtjen pastër të tregut nga produkte të papërshtatshme për konsum human.

 

Siguria Ushqimore është sfida jonë e përbashkët  dhë kërkon kontributin e gjithësecilit prej nesh, denonconi çdo shkelje ligjore që konstatoni, çdo produkt të pasigurt apo rast korrupsioni në kontaktet e mëposhtme:

info@aku.gov.al     |     “ShqipëriaqëDuam”    |    08007575 (pa pagesë) ”    |    Tel: 042254052

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme