Raportimi dhe Monitorimi Financiar

Raportimi i monitorimit te buxhetit 4 mujori pare 2022

Raportimi i monitorimit te buxhetit 4 mujori pare 2023

Raportimi i monitorimit te buxheti vjetor 2022

Raportimi mbi monitorimi 8 mujor 2022