Mënyrat e komunikimit me qytetarët për rastet e denoncimeve ose për kërkesa informacioni janë: