“Të trajnuarit, trajnojnë”

Nisma e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit “Të trajnuarit, trajnojnë” ka vijuar me trajnimin e inspektorëve të Sektorit së Mbrojtjes së Bimëve dhe Inputeve Bujqësore në Dibër.

Qëllimi kryesor i trajnimeve, të zhvilluara edhe në qarqe të tjera është rritja e kapaciteteve tekniko-profesionale të stafit të sektorëve KKMBIB të DRAKU-ve për rifreskimin e bazës ligjore ekzistuese dhe njohjen me aktet ligjore të reja.

Në njohjen e procedurave të kontrolleve zyrtare, licencimin dhe marrjen e mostrave në fushën e inputeve bujqësore dhe veprimtarisë prodhuese të duhan- cigareve.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme