Trajnim me stafet teknike të stabilimenteve të përpunimit të peshkut

Projekti për Sigurinë Ushqimore, ka zhvilluar një trajnim me përfaqësues të stafeve teknike të stabilimenteve të përpunimit të peshkut, të cilët janë edhe përgjegjëse të sigurisë ushqimore në stabilimente.

Trajnimi u zhvillua në lidhje me programet paraprake të aderimit në BE (Pre-requisite Programmes) në stabilimentet e përpunimit të peshkut.

Programet e paraaderimit (PRP) konsistojnë në bazat ose kërkesat minimale që një operator i biznesit ushqimor duhet të plotësojë, me rol shumë të rëndësishëm në sistemin e menaxhimit të sigurisë ushqimore.

Gjatë trajnimit janë diskutuar elementet kyç të PRP, siç janë kushtet higjieno-sanitare për stabilimentet e prodhimit, përpunimit, paketimit dhe ambalazhimit të peshkut, që nga momenti i pranimit të lëndës së parë, magazinimit, frigoriferët, tavolinat e përpunimit, higjiena e punonjësve, dezinfektimi dhe infrastruktura.

Përvoja evropiane në fushën e sigurisë ushqimore vijon të ofrohet nga ekspertët e Projektit për Sigurinë Ushqimore, në mbështetje të bizneseve për forcimin e kapaciteteve në ndihmë të përshpejtimit të procesit të integrimit.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme