Seminar mbi Planin e Veprimit “Për përdorimin e qëndrueshëm të produkteve të mbrojtjes së bimëve për vitet 2022-2023’

Është zhvilluar në Hotel Tirana International, seminari përmbyllës, mbështetës për finalizimin e Planit të Veprimit “Për përdorimin e qëndrueshëm të produkteve të mbrojtjes së bimëve për vitet 2022-2023’ organizuar nga Ministria  e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe FAO (Organizata Botërore e Ushqimit dhe Bujqësisë).

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga MBZHR, AKU, AKVMB, ISUV, ekspertë kombëtarë të FAO-s, si dhe eksperti ndërkombëtar Piotr Wodarczyk, një nga kontribuesit kryesorë të planit për Shqipërinë.

Përfaqësues të AKU-së, prezantuan veprimtarinë e institucionit në fushën e importit, licencimit dhe tregtimit me shumicë dhe pakicë të PMB-ve, objektivat dhe nevojat për përmirësimin e punës në vazhdimësi.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme