Njoftim 8.7.2022

Referuar publikimeve të fundit në media në lidhje me importin dhe tregtimin e produktit vezë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, garanton të gjithë konsumatorët se në Republikën e Shqipërisë ka hyrë vetëm produkt vezë i shoqëruar me certifikatë veterinare që vërteton gjendjen shëndetësore të shpendëve nga kanë ardhur këto vezë, si dhe sigurinë e produktit vezë.

Referuar rregulloreve të BE-së, certifikata e vezës është vetëm një, si për vezën klasi A ashtu dhe për vezën e klasit B. Ndryshimi qëndron vetëm tek miratimi i planit të kontrollit të salmonelozës nga strukturat e Brukselit për eksportet në BE.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, po kryen kontrolle në terren për të verifikuar nëse vezët e importuara nga subjekte të licencuara po tregtohen sipas standardeve të legjislacionit shqiptar, duke bërë deklarimet e prejardhjes në etiketë dhe në rast se do të konstatohen shkelje të kërkesave ligjore do të merren masa përkatëse sipas legjislacionit në fuqi.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme