AKU – Veprimtaria Ditore 28 mars 2022

116 kontrolle janë kryer në subjekte të ndryshme në terren nga drejtoritë rajonale të AKU-së.
220 kontrolle janë kryer në pikat e inspektimit kufitar dhe 9 mostra janë dërguar për kryerjen e analizave laboratorike.
405 kg produke ushqimore janë bllokuar pasi kishin tejkaluar afatin e përdorimit. 34 mostra janë marrë gjatë kontrolleve zyrtare në terren dhe në pikat e inspektimit kufitar dhe janë kryer 87 analiza laboratorike.
Janë dhënë 6 masa administrative gjobë me vlerë 650.000 lekë për mosimplementim të planit HACCP, mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë, etiketa të pa notifikuara, etj. Gjithashu janë dhënë 14 masa administrative paralajmërim për disa shkelje të konstatuara si rinovimi i librezës shëndetësore, rinovimi i planit 3D (deratizim, dezinfektin, dezinsektim), etj.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme