Workshop me Bankën Botërore – 17 shkurt 2022

Sot, gjatë punëtorisë virtuale me gjithë aktorët e përfshirë në studimin nga IFC (Banka Botërore), për matjen e kohës për procedurat doganore, ku përfshihet edhe kontrolli zyrtar i pikave të inspektimit kufitar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.

Konkludohet se në krahasim me vitin 2018, janë përmirësuar procedurat për uljen e kohës së pritjes së kamionëve/kontejnerëve për kryerjen e kontrolleve në kuadër të tregtisë së lirë.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme