AKU ushtroi 138 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU

 

AKU ushtroi 138 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU si: restorant, njësi tregtimi mishi, magazina ushqimore, njësi tregtimi peshku, kategori sociale, etj.
 
Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku, mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575), kërkesave për licencim, urdhra dhe plane monitorimi si dhe plotësim standardesh për financime IPARD.
 
Gjatë kontrolleve zyrtare sot janë dhënë 19 masa administrative me paralajmërim dhe 3 gjoba për mungesë të sistemit të gjurmueshmërisë së produkteve dhe mungesë të sistemit të vetëkontrollit HACCP.
 
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 30 mostra 🔬produktesh për analizim të treguesve fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë dhe mbetje pesticidesh.
 
AKU është në shërbim të garantimit të sigurisë ushqimore!
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme