AKU ditën e sotme ushtroi 155 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU

AKU ditën e sotme ushtroi 155 kontrolle zyrtare dhe monitorime në të gjithë vendin në OBU si: furra buke, depo farmaceutike, ambalazhim produkte të ndryshme ushqimore, stabiliment përpunim mishi, qendër shpërndarje midhje, kopshte dhe çerdhe, fabrikë uji, tregtim peshku, etj.
 
Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë ushtruar veprimtarinë e tyre në bazë të planit vjetor të inspektimit me bazë risku, mbi bazën e denoncimeve të ardhura në rrugët e komunikimit të institucionit (info@aku.gov.al / nr. Gjelbër 08007575), kërkesave për liçensim, urdhra dhe plane monitorimi.
 
Gjatë kontrolleve zyrtare sot janë dhënë 26 masa administrative me paralajmërim për aktivitet jo në përputhshmëri me kornizën ligjore dhe rregullatore të sigurisë ushqimore dhe 1 gjobë për kushte të papërshtatshme higjieno-sanitare. Gjithashtu u implementua edhe ndërprerje e pjesshme e aktivitetit.
 
Referuar Planit Vjetor të Marrjes së Mostrave me bazë risku janë marrë 22 mostra për analizim të treguesve fiziko-kimikë, mikrobiologjikë.
 
AKU është në shërbim të garantimit të sigurisë ushqimore!
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme