AKU pjesë e grupit ndërinstitucional për Koordinimin e Politikës Tregtare dhe Lehtësimin e Tregtisë

AKU pjesë e grupit ndërinstitucional për Koordinimin e Politikës Tregtare dhe Lehtësimin e Tregtisë.
 
U zhvillua sot takimi i 12-të në të cilin u diskutuan çështje të rëndësishme të barrierave jo-tarifore me vendet e Ballkanit dhe çështje të tjera të kostove tregtare.
 
Në takim u trajtuan propozime masa të reja për të ndihmuar importuesit dhe eksportuesit si pjesë e një Plani Veprimi trevjeçar.
 
Ky plan do të zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Autoritetin Kombëtar të Ushqimit.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme