Njoftim nga sistemi RASFF i kategorisë: Alert me temë: “Prani e Oksidit të Etilenit në përbërësin e përdorur për prodhimin e akullores” në të cilin Shqipëria është etiketuar për ndjekje

Njoftim nga sistemi RASFF i kategorisë: Alert me temë:Prani e Oksidit të Etilenit në përbërësin e përdorur për prodhimin e akullores”  në të cilin Shqipëria është etiketuar për ndjekje

Detajet e Produktit

8 MINICONI VAN / CIOC 140G MILKA                             

 (Akullore: 8 minikona vanilje / çokollatë 140 g. MILKA)

Data e skadencës

7/31/2022

9/30/2022

Lloji i Paketimit

8 minikona vanilje / çokollatë 140 g.

Niveli i Riskut

Risk serioz me ndikim në shëndetin e njeriut. Prani e oksidit të etilenit, në përbërësin e përdorur për prodhimin e akullores.

Këshilla jonë për konsumatorin

Nëse e keni blerë këtë produkt, mos e konsumoni. Rikthejeni në njësinë e tregtimit ku e keni blerë për të marrë rimbursim.

Kodi i Produktit

Përshkrimi i produktit për konsumatorët

N. Loti

Data e skadencës

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

 Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1111231302

7/31/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1112225302

7/31/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1154

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1166155201

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1166155201

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1166155201

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1167011001

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1167011001

9/30/2022

1103387

8 MINICONI VAN/CIOC 140G MILKA

Akullore: 8 minikona vanilje/çokollatë 140 g. MILKA

OS1167011001

9/30/2022

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme