Sot AKU ka kryer 152 inspektime dhe monitorime në të gjithë vendin

Drejtoritë Rajonale të AKU- së kanë kryer 152 inspektime dhe monitorime në bazë të fushës së veprimtarisë të planit të inspektimit dhe mbi bazën e denoncimeve të ardhura në e-mail zyrtar info@aku.gov.al.
 
Gjatë kontrolleve zyrtare në operatorët e biznesit ushqimor janë dhënë 11 masa me paralajmërim kryesisht për mospërputhje me kornizën ligjore dhe rregullatore të sigurisë ushqimore.
 
Jane lënë detyra për operatorët e biznesit ushqimor si sistemim i ambjenteve prodhuese dhe kryerjen e analizave laboratorike për ujin e rrjetit të brendshëm (pika fundore).
 
Referuar Planit të Marrjes së Mostrave janë marrë 23 mostra në monitorim të produkteve ushqimore.
 
Në zbatim të Urdhrit “Për bashkërendimin e inspektimeve për zbatimin e protokolleve të sigurisë në kuadër të Task-Forcës anti COVID-19” inspektorët e DRAKU-ve përveç monitorimeve të subjekteve kanë këshilluar 80 qytetarë për mbajtjen e maskave për parandalimin e përhapjes së COVID-19 ne ambjentet e brendshme te njesive te tregtimit.
 
Gjatë monitorimit në subjekte, u krye vëzhgimi mbi përdorimin e maskave nga punonjësit, si dhe këshillimi i përfaqësuesve të subjektit për ruajtjen e distancës së sigurisë gjatë blerjeve.
 
Na kontaktoni për çdo problematikë!
Ne jemi në shërbimin tuaj dhe në këtë angazhim jemi bashkëpunëtorë!
 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Shtator 2023

Njoftim për Konsumatorin nga RASFF – 21.9.2023 Në vijim të