EFSA KËSHILLON MBI INFORMACIONIN PËR KONSUMATORËT

Udhëzime të reja janë në dispozicion për të ndihmuar furnitorët e ushqimit të vendosin se çfarë informacioni t’u japin konsumatorëve në lidhje me ruajtjen e ushqimit dhe afatet kohore për konsum.

Pasi të jetë hapur paketimi i ushqimit, bakteret mund të transferohen në ushqim nga duart, sipërfaqet ose pajisjet e ndotura. Vendosja e një afati kohor për konsum është kompleks, por mjeti i zhvilluar nga ekspertët e EFSA ndihmon furnizuesit e ushqimit në vendosjen nëse është e përshtatshme t’u jepet konsumatorëve udhëzime të tjera përveç datave “të përdorimit nga” ose “më të mirë para”.

Për ato produkte ku hapja e paketimit mund të çojë në një rritje të baktereve të dëmshme, mjeti tregon se afati i konsumit është më i shkurtër se data fillestare e ‘përdorimit nga’ ose ‘më e mira para’.

Opinioni gjithashtu përfshin këshilla për praktikat e mira për shkrirjen e ushqimit në mënyrë të sigurt. Ngrirja parandalon rritjen e baktereve. Sidoqoftë, këto mikrobe mund të rikuperohen gjatë shkrirjes dhe pastaj të rriten në ushqim në nivele që mund të çojnë në sëmundje ushqimore. Ekspertët identifikuan praktika të mira që minimizojnë rritjen e mikrobeve të dëmshme gjatë shkrirjes.

Për shembull, shkrirja duhet të bëhet në temperatura të ulëta, p.sh. në frigorifer; ushqimet e shkrira duhet të mbahen në paketimin origjinal ose në një enë të pastër për të shmangur ndotjen; konsumatorët gjithmonë duhet të ndjekin udhëzimet e prodhuesit për ruajtjen dhe përgatitjen për t’u siguruar që ushqimi të mbetet i sigurt; dhe ushqimi i shkrirë nuk duhet të ngrihet pas shkrirjes.

Shënimi i datës jep një udhëzues të dobishëm për sa kohë mund të mbahet ushqimi para se të fillojë të përkeqësohet ose të bëhet i pasigurt për t’u ngrënë. Informacioni i qartë mbi paketimin gjithashtu mund të ndihmojë në zvogëlimin e mbeturinave të ushqimit në BE.

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme