NIVELET E REZISTENCËS JANË AKOMA TË LARTA NË BAKTERET QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE ME ORIGJINË USHQIMIN

Një pjesë e konsiderueshme e baktereve Salmonella dhe Campilobacter janë ende rezistente ndaj antibiotikëve që përdoren zakonisht tek njerëzit dhe kafshët, si në vitet e mëparshme, thotë një raport i lëshuar nga Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) dhe Autoriteti Evropian i Sigurisë së Ushqimit (EFSA).

Tek njerëzit, raporte të larta të rezistencës ndaj ciprofloxacin, një antibiotik që përdoret zakonisht për të trajtuar disa lloje të infeksioneve, u raportuan në një lloj specifik Salmonella të njohur si S. Kentucky (82.1%). Në vitet e fundit, S. Enteritidis rezistent ndaj acidit nalidixik dhe / ose ciprofloxacin është raportuar gjithnjë e më shumë në disa vende. Ndodhja në rritje e rezistencës ndaj fluorokinolonit dhe / ose kinolonit në këto lloje të Salmonelës ndoshta pasqyron përhapjen e shtameve veçanërisht rezistente.

Në Campylobacter, rezistenca ndaj ciprofloxacin është tani aq e zakonshme në shumicën e vendeve sa që ky antimikrobik ka përdorim të kufizuar në trajtimin e infeksioneve Campylobacter tek njerëzit.

Sidoqoftë, raporti gjithashtu përfshin disa gjetje pozitive. Gjatë periudhës 2015-2019, një rënie e rezistencës ndaj ampicilinës dhe tetraciklinave është vërejtur në izolimet e Salmonelës nga njerëzit në tetë dhe njëmbëdhjetë Shtete Anëtare.

Një trend ulës është vërejtur gjithashtu në prevalencën e β-laktamazës me spektër të zgjatur (ESBL) – duke prodhuar E. coli në mostrat nga kafshët prodhuese të ushqimit nga 13 Shtetet Anëtare midis 2015 dhe 2019. Ky është një zbulim i rëndësishëm si shtame të veçanta të ESBL -prodhimi i E. coli është përgjegjës për infeksionet serioze tek njerëzit.

Rezistenca e kombinuar ndaj dy antimikrobikëve mjaft të rëndësishëm – fluorokinoloneve dhe cefalosporinave të gjeneratës së tretë në Salmonella dhe fluoroquinolones dhe makrolideve në Campylobacter – mbetet e ulët. Këto antimikrobikë mjaft të rëndësishëm përdoren zakonisht për të trajtuar infeksione serioze nga Salmonella dhe Campylobacter tek njerëzit.

Shkalla e baktereve E. coli në mostrat nga kafshët prodhuese të ushqimit që i përgjigjen të gjithë antimikrobikëve të testuar gjithashtu është rritur. Kjo është vërejtur në nëntë shtete anëtare gjatë periudhës 2014-2019.

Raporti u bazua në të dhënat e monitorimit të rezistencës antimikrobike të mbledhura nga Shtetet Anëtare si pjesë e detyrimeve të tyre rregullatore të BE-së dhe të analizuara së bashku nga EFSA dhe ECDC me ndihmën e kontraktorëve të jashtëm. Të dhëna më të plota mund të gjeni në raportin e publikuar:

Raporti Përmbledhës i Bashkimit Evropian mbi Rezistencën Antimikrobike në bakteret zoonotike dhe treguese nga njerëzit, kafshët dhe ushqimi në 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

Eksploroni te dhënat: Rezistenca Antimikrobike ne Evrope (aplikacion te cilin e gjeni edhe ne faqen e AKU): www.aku.gov.al

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme