ETHET AFRIKANE TË DERRIT: NJË STRATEGJI ‘SHPËTIMI’ PËR VENDET E PREKURA

EFSA ka hartuar një strategji mbikëqyrjeje që do të ndihmojnë vendet e prekura nga ethet afrikane të derrave (ASF) për të përcaktuar se kur virusi ka ndaluar së qarkulluari në mesin e popullatave të tyre të derrave të egër.

Opinioni shkencor rekomandon një “strategji daljeje” që përfshin dy faza: një periudhë e mbikëqyrjes rutinë të derrit të egër (faza e shqyrtimit) e ndjekur nga një periudhë më e shkurtër e mbikëqyrjes intensive (faza e konfirmimit).

Modelimi demonstroi se:

  • Saktësia e qasjes rritet në përputhje me numrin e trupave të derrave të egër të mbledhur dhe testuar.
  • Zgjatja e periudhës së monitorimit rrit shanset për të verifikuar që virusi ASF nuk qarkullon më.
  • Përdorimi i mbikëqyrjes aktive bazuar në gjuetinë ka ndikim të kufizuar në efektivitetin e strategjisë së daljes.

Opinioni jep shembuj praktikë sesi të zbatohet strategjia e daljes si në zonat e mëdha ashtu edhe në ato të vogla. Ai gjithashtu bën rekomandime për periudhat minimale të monitorimit të nevojshme për ta bërë strategjinë efektive.

Strategjia e Daljes së ASF: Sigurimi i provave kumulative të mungesës së qarkullimit të virusit të etheve afrikane të derrave në popullatat e derrave të egër duke përdorur masat standarde të mbikëqyrjes, e gjeni të plotë në linkun e mëposhtëm:

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6419

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme