EFSA KA PUBLIKUAR NJË UDHËZIM SHKENCOR TË PËRDITËSUAR MBI APLIKIMET PËR AROMATIZUESIT E DUHANIT

EFSA ka publikuar udhëzime të azhurnuara për të dhënat shkencore që aplikantët duhet të përfshijnë në dosjet e tyre për autorizimin e një aromatizimi të ri duhani, si dhe për rinovimin ose modifikimin e autorizimeve ekzistuese.

Aromatizuesit e duhanit autorizohen prej 10 vjetësh. Pas këtij afati, aplikantët duhet të paraqesin një kërkesë të re të paktën 18 muaj para skadimit të autorizimit aktual.

Bazuar në të dhënat e paraqitura, EFSA vlerëson sigurinë e produktit dhe arrin në përfundimin nëse ai paraqet ose jo rreziqe për shëndetin e njeriut dhe për mjedisin nën kushtet e propozuara të përdorimit.

Udhëzimi është botuar së bashku me një raport që përshkruan rezultatin e konsultimit publik të mbajtur në Tetor – Nëntor 2020, të cilin e gjeni në link të mëposhtëm:

https://www.efsa.europa.eu/…/scientific_output/6435.pdf

https://www.efsa.europa.eu/…/6435_appendix_public…

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.