AKU kryen 484 inspektime dhe monitorime gjatë ditës së sotme

Trupat inspektuese të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë vijuar ditën e sotme me inspektimet për garantimin për sigurinë ushqimore si dhe monitorimet në kuadër të Task-Forcës kundër përhapjes së Covid-19.

Gjatë inspektimeve janë vendosur 2 masa administrative për mungesë të implementimit të sistemit të vetkontrollit (HACCP) dhe etiketim të produktit në kundërshtim me kërkesat ligjore, si dhe janë këshilluar dhe orientuar disa subjekte të tjera për zbatimin e përpiktë të Protokollit të Sigurisë kundër përhapjes së Covid-19

Bazuar Planit të Marrjes së Mostrave, janë marrë 28 mostra për analizim në të gjithë vendin, kryesisht mostra për monitorimin e qumështit dhe mbetjet pesticide.

AKU është e pranishme çdo ditë në të gjithë territorin për garantimin e sigurisë ushqimore dhe shëndetit të konsumatorëve.

 

#BashkëpërSigurinëUshqimore

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.