Siguria Ushqimore dhe COVID-19

 

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në vijueshmëri të masave të masave të marra nga qeveria, për parandalimin e përhapjes së COVID-19, është i pranishëm çdo ditë në të gjithë territorin, në funksion  të garantimit të sigurisë ushqimore, monitorimit rigoroz të masave të marra nga ana e subjekteve ushqimore, si dhe këshillimit e konsumatorëve për ruajtur distancën sociale gjatë blerjeve të ushqimeve.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në vijim të materialeve shkencore që publikon në lidhje me parandalimin e COVID-19, po ju vë në dispozicion materiale shtesë nga Agjencia e Sigurisë Ushqimore në Luksemburg. Informacioni i drejtohet profesionistëve dhe konsumatorëve në fushën e ushqimit.

Në çdo rast, profesionistëve në sektorin e ushqimit u kujtohet se pajtueshmëria me praktikat e mira të higjienës është thelbësore dhe ndihmon për të shmangur shumicën e ndotjeve. Për këtë qëllim, profesionistëve të ushqimit u kërkohet t’i referohen udhëzuesve të praktikës së mirë të vlefshme për sektorin e tyre.

Kujtohet se në përgjithësi, gatimi i ushqimit është një mënyrë efektive për të inaktivizuar viruset dhe për këtë arsye edhe koronavirusin SARS-CoV-2.

CORONAVIRUS SARS-CoV-2 dhe Ushqimi i papërpunuar

Bazuar në njohuritë e tanishme, infektimi nga koronavirusi i lidhur me gëlltitjen e një ushqimi nuk është shumë e mundshme pasi që infektimi kryesisht ndodh përmes traktit respirator.

Sidoqoftë, nëse dëshirojmë të analizojmë dy mënyrat teorike të ndotjes së ushqimit me virusin SARS-CoV-2, ato mund të shoqërohen:

 1. transferimi i virusit në ushqim përmes kafshëve të infektuara, por kjo u përjashtua nga ekspertët; si dhe
 2. trajtimi i ushqimit nga njerëzit e infektuar me këtë virus.

Kalimi i virusit nga një person i infektuar në ushqim ka shumë të ngjarë të ndodhë përmes teshtitjes, kollitjes ose kontaktit të drejtpërdrejtë me duar të ndotura, duke vendosur pikat në ushqim ose në një sipërfaqe kontakti ose vegla (banaqe prerëse, pjatë, etj).

Parimet e higjenës

Në përgjithësi, masat higjienike të mëposhtme duhet të zbatohen gjatë përgatitjes së ushqimit (konsumatorët ose operatorët e industrisë ushqimore):

 • Larja e rregullt e duarve me sapun para dhe gjatë përgatitjes së vaktit është një masë thelbësore. Kjo larje duhet të bëhet pas çdo gjesti ndotës (pas kollitjes, pasi të keni fryrë hundën, etj.).
 • Pastrimi dhe mirëmbajtja e rregullt e sipërfaqeve, pajisjeve dhe veglave.
 • Zbatimi i praktikave të mira higjienike dhe procedurave të pastrimit dhe dezinfektimit në kontekstin e industrisë ushqimore dhe shtëpiake, me kusht që ato të jenë të sakta dhe të përditshme, bejne te mundur që rreziku i kontaminimit të kontrollohet.
 • Ndarja e ushqimit të papërpunuar dhe të gatuar.
 • Njerëzit e sëmurë nuk gatuajnë dhe nuk punojnë.
 • Përveç kësaj, kushdo që është i sëmurë duhet të dijë rëndësinë e mostrajtimit të ushqimit nëse ka simptoma të gastroenteritit (diarre, ethe, të vjella, dhimbje koke) dhe sëmundje të ngjashme me gripin.

Produkte të gatuara

 • Gatimi (4 minuta në 63 ° C) mund të konsiderohet efektiv në joaktivizimin e koronavirusëve në ushqim.
 • Teknikat e gatimit shtëpiak ndihmojnë në kontrollin e rrezikut të kontaminimit për produktet e gatuara.

Produkte të papërpunuara

Kalimi i virusit nga një person i infektuar në ushqim mund të ndodhë kur higjena nuk respektohet, si nga teshtima, kollitja ose kontakti i drejtpërdrejtë me duar të papastra, duke vendosur stërkalat në ushqim ose një sipërfaqe kontakti ose mbi vegla (banaqe për prerje, pjatë, etj.).

Sidoqoftë, ekspertët tregojnë se rruga kryesore e hyrjes për kontaminim është trakti respirator. Deri më tani, nuk ka asnjë provë që sugjeron që ngrënia e ushqimit të kontaminuar mund të çojë në një infeksion në traktin e tretjes. Prandaj, vetëm mundësia e infeksionit të traktit respirator gjatë përtypjes e cila nuk mund të përjashtohet plotësisht. Pas rregullave të higjienës, larja e frutave dhe perimeve dhe nëse është e mundur të qërohen, ndihmon për të kontrolluar rrezikun e kontaminimit.

Rekomandime

 • Njerëzit e sëmurë kujdesen për veten e tyre, qëndrojnë në shtëpi dhe nuk punojnë as nuk bëjnë pazar për ushqim
 • Kollitemi në bërryl për t’i mbajtur duart të pastra higjenikisht.
 • Duart lahen para dhe gjatë përgatitjes së vaktit.
 • Ushqimi i papërpunuar lahet para konsumimit dhe nëse është e mundur qërohet.

 

❗️ Frikë Aspak, Kujdes Po

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme