AKU TIRANË 113 INSPEKTIME PËR JAVËN E PARË TË VITIT 2020

Drejtoria Rajonale e AKU Tiranë, gjatë javës së parë të vitit 2020, në vijim të zbatimit të planit vjetor të monitorimit për zbatimin e ligjit, verifikimin e plotësimit të kushteve dhe kritereve për licencim në sajë të garantimit të sigurisë ushqimore në vend ka kryer 113 kontrolle zyrtare në Stabilimentet e Operatorit të Biznesit Ushqimor (me origjinë shtazore, joshtazore dhe produktet e mbrojtjes së bimëve).

Gjatë këtyre kontrolleve janë vendosur 51 masa administrative “Paralajmërim” dhe janë lënë detyra për plotësimin e mangësive të konstatuara gjatë kontrolleve si dhe është vendosur ndaj një subjekti masa administrative “Gjobë” me vlerë totale 300,000 lekë.

Gjithashtu janë bllokuar 47 kg produkte ushqimore të konstatuara të pasigurta për konsum human si dhe janë asgjësuar 5.536 ton produkte ushqimore me afat të kaluar përdorimi me kërkesë të vetë subjektit. Vijueshmërisht gjatë kontrolleve janë marrë edhe 6 mostra për kryerjen e analizave laboratorike.

 

Siguria Ushqimore është sfida jonë e përbashkët dhe kërkon kontributin e gjithësecilit.

Për Sigurinë e Ushqimit që Konsumon dhe Ruajtjen e Shëndetin tënd, Bashkëpuno me AKU

info@aku.gov.al     |     “ShqipëriaqëDuam”    |    08007575 (pa pagesë) ”    |    Tel:042254052

 

 

 

 

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme

Njoftim

Lënda: Ftesë për negociatë, “Për botim në median e shkruar”.