Përmbledhje e veprimtarisë së DRAKU Durrës (28 Tetor–8 Nëntor)

 

Në punë për Sigurinë Ushqimore

Gjatë periudhës 28 Tetor–8 Nëntor, Drejtoria Rajonale e AKU Durrës ka kryer 122 inspektime, përkatësisht:

  • Janë ushtruar 84 kontrolle në zbatim të Planit Vjetor me Bazë Risku nga ku për shkeljet e konstatuara janë marrë këto masa:
  • 31 masa administrative Paralajmërim;
  • 2 masa administrative Gjobë me vlerë 20.000 lekë.
  • Janë ushtruar 28 inspektime për verifikimin e plotësimit të kushteve dhe kritereve për licencim (5 Miratime kërkesash për licencim dhe 23 Refuzime kërkesash);
  • Janë kryer 3 inspektime pas indiciove të ardhura nga qytetarë në Rubrikën “Denonco”;
  • Janë kryer 6 ri-inspektime subjektesh dhe 1 inspektim pas kërkesës së bërë nga subjekti;
  • Janë marrë 27 mostra për kryerjen e analizave laboratorike;
  • Janë asgjësuar 57.260 kg produkte me bazë qumështi.

Rubrika Denonco:    info@aku.gov.al     |     “ShqipëriaqëDuam”    |    08007575 (pa pagesë) ”    |    Tel: 042254052

 

 

Shperndaje

Facebook
Twitter
LinkedIn

Më shumë lajme